14 oktober 2022

Wim Scholl leidt dienst van zondag 16 oktober

Geschreven door Ilonka van der Sluijs - Visser

Zondag 16 oktober zal de heer Wim Scholl uit Vlaardingen de dienst leiden in de Remonstrantse Kerk te Sommelsdijk.  Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller. De dienst begint om 10.00 uur.

Wim Scholl

Bezoekers zijn welkom in de kerk en er is gezorgd voor ventilatie.

Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en op onze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

Na afloop van de dienst drinken we met elkaar koffie of thee. 

Liturgie

Welkom

Openingslied psalm 84: 1, 3 en 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer

Votum, groet, antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht

Gebed

1e lezing

Gezang 418 God, schenk ons de kracht

2e lezing

Gezang 275 Heer onze Heer

Preek

Orgelspel

Lied 763 Zij zullen de wereld bewonen

Gedicht: Een verre weg terug

Gebed

Mededelingen

Slotlied

Gezang 769: 1, 5 en 6 Eens als de bazuinen klinken

Uitzending en zegen

Collecte

De collecte is deze week voor jongerengemeente Arminius. Arminius staat voor mooie activiteiten rondom zingeving en op een leuke manier in contact komen met gelijkgestemde en andersdenkende jonge mensen. De basis hiervoor wordt gevormd door gezelligheid en plezier, verdieping en stilte. Uit de activiteiten van Arminius spreekt een verbondenheid met de vrijzinnige christelijke traditie, verhalen en spiritualiteit.

De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. 

U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link door het scannen van de QR code.

Gerelateerd