16 april 2022

Nu te zien: Kerkdienst op Paaszondag met koor, Vivaldi, kunst en een overdenking in drie delen

Geschreven door Leon van Heel

Op Paaszondag 17 april leidt André Meiresonne de dienst in de Remonstrantse Kerk in Sommelsdijk en heeft een overdenking in drie delen in petto. Sjaliene de Waal (orgel, piano) en Tygo de Waal (altviool) verzorgen de muziek het koor Cantone zingt onder leiding van Chloë de Waal.

André Meiresonne

,,We stappen van het donker in het licht – van de dood in het leven”, zegt Meiresonne over de paasviering. ,,We vieren de opstanding van Jezus Christus. Hij leefde ons voor hoe je in vrede en liefde kunt leven – hoe je kunt leven in het licht. Kunnen we dat zelf ook doen? Waar vinden we vrede in ons eigen leven? Hoe kun je leven in het licht? Tijdens de dienst neemt Niels Snoek ons mee in zijn kijk op leven – op ‘leven in je eigen huis’. Het wordt een afwisselende Paasdienst, vol licht en muziek… ‘En het werd licht’.’’

Welkom

De dienst begint om 10.00 uur. Bezoekers zijn welkom in de kerk. Er is gezorgd voor ventilatie. Tegelijkertijd is de dienst online te volgen op Facebook en deze pagina. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.

 

Liturgie

(Liturgie in pdf)

Welkom en Paaskaars aansteken

Aanvangslied Lied 601, Licht dat ons aanstoot in de morgen

Votum en Groet
Antwoordlied, Tot u Heer, is ons hart gericht

Niels Snoek

Inleiding en Gebed

Cantone zingt: Christus Resurrexit

Bijbellezing 1 Marcus 16:1–15 Het lege graf (NBV21)

Cantone zingt: Paashymne

Overdenking 1: Opstaan uit de dood

Concerto no. 2 3rd movement, van F.Seitz (Tygo de Waal)

Bijbellezing 2 Psalm 27:1–6 (NBV21)

Overdenking 2: Het kleine en het grote huis (Naar de schilderijenexpositie ‘Het grote en het kleine huis‘ van kunstenaar en Remonstrant Niels Snoek die momenteel in de kerk hangt)

Concerto in d minor ( transcribed from concerto in A minor opus 3 no. 7 for violin ) 1st movement, van Antonio Vivaldi (Tygo de Waal)

Overdenking 3: Je eigen huis bewonen

Stilte en orgelspel

Gebeden en Onze Vader

Mededelingen

Cantone zingt: Christ Is Risen

Uitzending en zegen
(Gezongen) Amen

Uitgangslied Lied 634, U zij de glorie

Orgelspel

Collecte

De collecte is deze week voor de Voedselbank Goeree-Overflakkee. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen. U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR-code.

Pasen

Pasen is het grote feest van de kerk. Met Pasen vieren wij dat het licht sterker is dan het donker, het leven sterker dan de dood. Het is een boodschap van hoop, die ons al eeuwen lang overeind houdt.

Centraal verhaal is de dood en de opstanding van Jezus. Gedurende de week worden verschillende passages van dat verhaal herdacht; op Witte Donderdag zit Jezus met zijn volgelingen aan tafel en tijdens dit Laatste Avondmaal verraadt Judas hem. Op Goede Vrijdag wordt Jezus gekruisigd en sterft hij. Stille Zaterdag is de dag dat Jezus dood in het graf lig en zijn volgelingen rouwen. Op Eerste Paasdag is de opstanding van Jezus. Zijn volgelingen treffen het graf leeg aan.

Gedurende paasweek hebben de Remonstranten diverse activiteiten in en rond de kerk.

Gerelateerd