14 april 2022

Hier te zien: Paasdienst op Witte Donderdag met het koor Cantone

Geschreven door Leon van Heel

Jan Klijnsma

Op Witte Donderdag, 14 april, is ’s avonds een kerkdienst met veel muziek. Dominee Jan Klijnsma zal voorgaan en het koor Cantone en Chloë de Waal zingen. Tijdens deze viering in de Paasweek gebruiken wij het Avondmaal, waaraan naar Remonstrants gebruik iedereen kan deelnemen. De dienst in de kerk aan de Voorstraat 35 begint om 19.30 uur.

De dienst is online te volgen op Facebook en op deze website. De uitzending blijft ook op een later tijdstip te bekijken.


 

Liturgie

Welkom

Zingen: Lied 248

Bemoediging en groet
Antwoordlied

Inleiding – stilte – gebed

Zingen: Lied 601   Cantone 1,2  cantone + gemeente 3

Lezingen:
Exodus 12, 1‑8
1 Korintiërs 11, 23‑25
Johannes 13, 1‑15

Cantone zingt Lied 569

Overdenking

Orgelspel

Cantone zingt: Eat this bread

Het Laatste Avondmaal volgens Leonardo da Vinci.

Inleiding op de maaltijdviering
Maaltijdviering

Zingen: Lied 900 (3x)

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Lied 793

Uitzending en Zegen
Gezongen Amen

Collecte

De collecte is deze week voor Geloof en Samenleving. De tweede collecte is voor de eigen gemeente, uw bijdrage verdelen we over deze twee doelen.  U kunt een bedrag hiervoor overmaken via deze link of door het scannen van de QR code.

 

Gerelateerd